Styrets beretning, årsregnskap og revisors beretning blir godkjent på ordinær generalforsamling i mai/juni.

Årsregnskap for 2018

Årsregnskap for 2017

Årsregnskap for 2016

Årsregnskap for 2015

Årsregnskap for 2014