Varmeanlegg

Elektriske varmeanlegg

Elektriske varmeanlegg er generelt godt kjent. Vanligvis installeres det i bolighus panelovner, varmekabler på baderom og elektriske varmtvannsbereder. I noen tilfeller installeres det gulvvarme også i oppholdsrom, særlig når disse er direkte mot grunnen.

I yrkesbygg er det vanlig med elektriske panelovner under vinduer og varmtvannsberedning enten med sentral varmtvannsbereder eller med små-beredere ved forbruksstedene rundt i byggene.

I husbygninger hvor det installeres balansert ventilasjonsanlegg, er det vanlig med elektrisk varmebatteri etter varmegjenvinner for tilluftsoppvarming. Slike ventilasjonsløsninger er helt dominerende i næringsbygg. For nærmere omtale av dette må man søke særskilt informasjon eller ta kontakt med Rakkestad Energi.

De ekstra installasjonskostnadene for elektrisk oppvarming blir vanligvis begrenset til panelovner, styring/nattsenking, varmekabler og montasje av selve utstyret. Installasjon av sentralregulerte elektriske varmesystemer kan redusere energiforbruket med opp mot 25 prosent, samtidig som nye vannbaserte oppvarmingssystemer har slik sentral regulering som standard.

Tidligere var det vanlig med en tilknytningsavgift til energiverket for nybygg. Avgiften var avhengig av strømbehovet og var gjerne knyttet til sikringsstørrelsen. Bruk av tilknytningsavgifter har etter energiloven av 1991 gått tilbake, samtidig som størrelsen på disse har sunket betraktelig.

Rakkestad Energi praktiserer at alle nye tilkoblinger og ønsker om hevet kvalitet fra kundene dekkes av kunden selv fremfor og fordele kostnadene på alle elbrukerne i konsesjonsområde over nettleien.

Panelovner er laget for bruk i hjem og næringsbygg. Bygghøyden er henholdsvis 18 cm eller 35 cm. Begge leveres i flere effekter fra 300 watt til 2000 watt. Termostater kan du velge fra enkle elektroniske, til de mest avanserte for sentral regulering.

Gulvvarme kan installeres i nesten alle gulvtyper, og gir økt komfort til private hjem og offentlige bygninger. Elektrisk gulvvarme med varmekabler er usynlige og opptar ingen veggplass. Varmen fordelse jevnt i rommet og gir en komfort som må oppleves. Ved hjelp av en elektronisk termostat, holder gulvet konstant temperatur, og energiforbruket begrenses til et minimum.