Sterk- og svakstrøm

Som totalleverandør kan vi utføre alle typer sterk - og svakstrømsinstallasjoner.

De fleste av våre kunder finnes innen disse hovedområder:

  • Industri
  • Landbruk
  • Yrkesbygg
  • Offentlige bygg og anlegg
  • Leiligheter
  • Boliger