Belysning og lysanlegg

Med bevisst valg av lysinstallasjoner kan energiutgiftene kuttes betydelig i norske kontorbygg, også i helt moderne bygg med nye lysarmaturer.

Vi har kontakt med landets beste konsulenter på fagfeltet med utstrakt erfaring i løsninger for riktig belysning. Dette gjelder i alle typer kontorbygg, forretningsbygg, helsebygg, skolebygg og ikke å forglemme den moderne kunde i de tusen hjem.
Alle bygg har sine unike krav når det gjelder belysning, og vi har løsningene for deg.

Riktig belysning er en god investering som kommer miljøet og trivselen til gode. Reduserte energikostnader og sykefravær er noen av gevinstene ved god og riktig belysning.